Steeds meer Belgen en Nederlanders kiezen ervoor om een huis in Hongarije doormiddel van huurkoop te kopen. Juridisch gezien kent Hongarije geen huurkoop. Wel zijn er verschillende oplossingen om een woning op afbetaling te kopen wanneer koper en verkoper daarmee akkoord gaan. Onze makelaars kunnen u hierin begeleiden en erop toezien dat eventuele risico's zo veel mogelijk worden uitgesloten. Van belang is een advocaat die de risico's van het eigendomsrecht tijdens huurkoop kent en ondervangt. Onze vertrouwde advocaat kan een veilige huur- of termijnkoop constructie voor u realiseren.

 

Wat is huurkoop in Hongarije?

In Hongarije zijn verschillende varianten die lijken op huurkoop. De juiste benaming daarvoor is "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht" (tulajdonfenntartásos részletvétel), in het kort: termijnkoop. Dat betekend dat de koper de totale koopsom niet in één keer betaald, maar verspreid over een langere periode in regelmatige termijnen. Tot de hele koopsom is betaald, blijft de verkoper de eigenaar. Het vastgoed wordt pas eigendom van de koper, wanneer het gehele geldbedrag aan de verkoper is betaald. In het kort werkt dat als volgt: De koper en verkoper gaan akkoord met een termijnkoop. Bij de advocaat wordt een koopcontract opgesteld en een aanbetaling op het vastgoed gedaan. Beide ondertekenen het koopcontract welke omschrijft dat de gehele koopsom voldaan is en het vastgoed op naam van de koper overgeschreven mag worden. De advocaat heeft vervolgens als taak erop toe te zien dat alle termijnen door de koper betaald worden. Omdat de koper deze nog niet betaald heeft, gaat het door beide partijen ondertekende document in de kluis van de advocaat. Dit betekend dat de verkoper nog steeds volledig eigenaar van de woning is, maar mag de koper van de woning gebruik maken, terwijl hij deze nog niet volledig betaald heeft. Nadat alle termijnen voldaan zijn, haalt de advocaat het document weer uit de kluis en laat het vastgoed op naam van de koper overschrijven. Vanaf dat moment is de koper de nieuwe eigenaar van het vastgoed geworden. Deze procedure brengt voor de koper bepaalde risico's met zich mee. Wij hebben het tot onze verantwoordelijkheid gemaakt u als klant daarop te wijzen. Wanneer u gebruik maakt van onze begeleiding, zullen wij u daar uitgebreid over adviseren en informeren, en waar mogelijk risico's proberen uit te sluiten.

 

Huis kopen in Hongarije

Onze makelaars zijn gespecialiseerd in dienstverlening aan Nederlanders. Wij begrijpen dat het moeilijk is om te controleren of de advocaat zijn werk goed gedaan heeft, wanneer u de taal niet machtig bent. Het erop toezien dat het eigendom op naam geschreven wordt is feitelijk niet de taak van de makelaar, maar wij hebben het tot onze verantwoordelijkheid gemaakt erop toe te zien dat dit goed gebeurt. Dit is één van de redenen dat wij met een vaste en vertrouwde advocaat werken. Verder ontvangt u toelichting tijdens het opstellen en tekenen van het koopcontract en twee weken later een Nederlandse vertaling. Dat is één van de grote verschillen tussen ons kantoor en een andere Hongaarse makelaar. U wilt immers zekerheid dat wanneer u een woning in Hongarije koopt, deze ook werkelijk van u is nadat u deze gekocht heeft.

Feitelijk is een huurkoop pas voltooid, wanneer de laatste termijn betaald is. Gezien u waarschijnlijk de Hongaarse taal niet machtig bent, is vakkundige Nederlandstalige begeleiding daarbij geen overbodige luxe. Dit geldt zeker voor huurkopen in Hongarije. U wilt goed geïnformeerd uw besluiten kunnen nemen, de risico's kennen en wanneer nodig deskundig advies ontvangen. Neem gerust contact op met onze makelaardij. Onze makelaars kunnen u verder informeren en begeleiden bij een eventuele termijnkoop.

 

Andere vormen van "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht"

Er zijn grote verschillen tussen huurkoop onder burgers en een huurkoop tussen burger en de bank. Dit komt omdat Hongarije behalve een Burgerrecht en een Bestuursrecht ook een Bankrecht heeft. In het Hongaarse Bankrecht staan de wetten en regels voor bankaire instellingen in Hongarije beschreven. Dit bankrecht verleent ook speciale rechten aan de banken welke burgers niet hebben. Hierdoor zijn nieuwe vormen "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht" (huurkoop of termijnkoop) ontstaan.

Het belangrijkste bij een "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht" is dat het eigendomrecht van de verkoper gegarandeert wordt tot alle termijnen voldaan zijn, en dat gegarandeert wordt dat de koper welke de termijnen betaald ook na het voldoen van alle termijnen het vastgoed op zijn naam krijgt overgeschreven. Het is niet de bedoeling dat de koper al eigenaar is voordat alle termijnen betaald zijn en het is ook niet de bedoeling dat de koper het vastgoed misloopt wanneer alle termijnen betaald zijn.

Om dit te garanderen geeft de advocaat opdracht aan het Hongaarse kadaster (Földhivatal), om een aantekening te maken in de eigendomspapieren en de procedure "hangend" te houden, anders gezegd: te staken. De aantekening beschrijft de toekomstige nieuwe eigenaar, maar deze wordt nog niet als eigenaar in het document beschreven. De procedure wordt als het ware naar de rand gebracht, zo ver dat er net geen overschrijving van het eigendomsrecht plaats vind. Op die manier wordt een eventuele koop veilig gesteld, maar blijft het eigendomsrecht ook voor de verkoper gegarandeert tot het moment dat alle termijnen voldaan zijn. Het biedt tevens bescherming tegen andere zaken, waar we hier nu niet op in gaan. Wanneer alle termijnen voldaan zijn zal de advocaat opdracht geven om de procedure te vervolgen. Het grote verschil tussen deze vorm van termijnkoop en de vorige die we eerder beschreven, is dat de registratie van het eigendom pas na betaling in werking wordt gezet, of dat deze in werking wordt gezet bij aanvang van de termijnen en wordt bevroren tot alle termijnen voldaan zijn. De laatste wijze van termijnkoop biedt zowel bescherming voor de koper als voor de verkoper.

Bij een koop tussen burgers, kan de procedure voor maximaal zes maanden worden gestaakt. Dat betekend dat deze vorm van "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht" onder burgers tot maximaal zes maanden kan duren. Voor een afbetaling binnen zes maanden is dat geen probleem, maar voor een gespreide betaling langer dan zes maanden, werkt deze methode voor een termijnkoop onder burgers niet. Dan zou slechts de eerder beschreven methode mogelijk zijn. Banken daarentegen kunnen deze procedure langer staken, waardoor er bijna geen risico's zijn bij een "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht" welke langer dan zes maanden duurt.

 

"Leasen" van Hongaars vastgoed

Een andere vorm van "termijnkoop met behoudt van eigendomsrecht" is leasen (pénzügyi lizing). Daarbij betaald u een deel huur en een deel aflossing van de koopsom. Doet u dit niet via een burger, maar via een bedrijf, betaald u ook nog BTW (Áfa), omdat het een dienst of product van een bedrijf is.

 

Tot slot

Het rechtsgebied van huurkoop of termijnkoop in Hongarije is nog in ontwikkeling. Onze makelaardij tracht van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven, om het beste voor u als klant te kunnen betekenen.

 

 

 

© Droomhuis Hongarije. Gebruik zonder schriftelijke toestemming is strafbaar. Zie de Algemene Voorwaarden.